Kontinü Sistem

 • PDF

EKSTRAKSİYON - KONTİNÜ SİSTEM

PROSES TANIMLAMASI

1.1 Proses Prensibi

Bu proses katı bir maddeki sıvı öğenin ekstraksiyonu,yani katı - sıvı ekstraksiyonu  ile ilgilidir. Tohumun yağ hücrelerinde bulunan yağ hekzan gibi uygun çözücü/solvent kullanılarak ayrıştırılır. Bu ayrıştırma prosesi tesisin en önemli bölümü ekstraktörde gerçekleştirilir.

Ardından, solventin hafif vakum altında damıtılması ile yağ , yağ-solvent karışımından çıkartılır. Bu prosesin ekonomisi, karışımlarda telafi edilen solvente ve neredeyse hiçbir kayıba uğramadan ekstraksiyonda kazanılan küspeye dayanmaktadır. Ayrıca , tüm enerjiden mümkün olan en iyi şekilde faydalanılır. Diğer ekonomik faktörler ise , önemli derecede yağ kazanımı ; ekipmanın tasarımına ve ters akım ekstraksiyon ilkesine bağlı olan küspede kalan düşük yağ olmasıdır.

1.2 Yardımcı Ekipmanlar

Kondensörden ve eşanjörden kazanılan solvent farklı yoğunluklardan dolayı solventin ve suyun ayrıştırılmasının gerçekleştiği Solvent Seperatörüne geçirilecek ve burada toplanacaktır.

Saf solvent yerçekimi ile Solvent – Su Seperatöründen Solvent Çalışma tankına doğru akar. Hala solvent izleri içeren su bu izleri ortadan kaldırıldığı En Son atık Desolventizöründe Buhar sayesinde yaklaşık 95° C ye kadar ısıtılır. Su en son atık su solvent gidericisini taşma yöntemi ile terk ederek atık su çökeltme çukuruna akar. Solvent, Çalışma Tankından alınır ve ekstraksyon prosesinde kayıplar tekrar doldurularak yeniden kullanılır. En son atık su Desolventizöründen sıcak su, pompa ile Sürürma Siklonuna götürürlür. Bu su, buhar süpürme biriminde yıkama sıvısı olarak kullanılır ve bundan sonra geri kazanılarak Desolventizöre gider.

En son atık su desolventizörde buharlaştırılan hegzan parçacıkları sıvılaştırıldıkları Kondenzasiyon Biriminde kazanılır.

1.3 Misellanın ( Karışımların) Damıtılması ve Kondenzasiyonu

Yağı solventten ayırmak için, mesella karışım damıtılmasından geçecek ve vakum altında damıtılacaktır.İlk olarak madeler sürekli olarak Hdrosiklon ve otomatik ve kendinden temizlemeli Filtre biriminden geçerler.Ayrılan yabancı maddeler sürekli olarak hidrosiklon ve filtreden ekstraktöre geri dönerler. Filtreden geçirilmiş karışımlar Karışım deposuna geçerler. Pompa ile filtreden geçen karışımlar Ana Evaporatöre dğru beslanecektir. Ana evaporatör ekonomizörü vakumludur ve Toaster buharı ile ısıtılır. Daha ileri bir damıtma Buhar – Isıtmalı Yükselme Evaporatörü ile gerçekleşir.Ana evoporatörden elede edilen karışımlar ilk olarak Isıtıcıdan ön ısıtılırlar ve buradan sonra Flaş Tankına geçerler.Flaş Tankındaki karışım gerilimin serbest bırakılması ile daha fazla solvent buharlaştırılır. Sıyırıcı kolonuna girmeden önce Flaş tankını terkeden konsantre yağ, buhar ısıtmalı yağ ön ısıtıcıda ısıtılır. Sıyırma kolonunda solvent izleri sıyırma buharı sayesinde damıtılır. Sıyırma Kolonu vakum altında çalışır. Sıyırma kolonundan sonra yağ hala az miktarlarda uçucu maddeler ( hegzan ve su) içermektedir. Bu en son uçucu madde parçacıkları Yüksek Vakum Kademesinde azaltılmalıdır.Su ve solventten oluşan ve ayrı damıtma safhalarında ortaya çıkan buhar karışımları, suyla soğutulmuş Yüzey Kondensöründe yoğunlaştırılırlar. Yoğunlaştırılamayan gazlar kondansördeki ve ayrı damıtma sfhalarındaki vakumu sürdürmek için Buhar Jet Ejektörü aracılığıyla ortadan kaldırlar. Kondensördeki yoğunlaşma, Yoğunlaşma Pompası ile Solvent –Su seperatörüne sağlanacaktır.

1.4 Küspe İçindeki Solvent Giderme Ünitesi( Desolventizer – Toaster)

Ekstraktörden ayrılan yağı alınmış yem yaklaşık %32 solvent içermektedir. Hekzanı gidermek için yem Zincir >Konveyörü ile Desolventizör – Toastere beslenir. Desolventizör – Toaster ( D.T.) solvent giderme / toaster birimlerinden oluşur. Her safha , küspeyi solvent giderme işlemi sırasında hareket halinde tutmak için karıştırıcı kanatlarla donatılmıştır. Solvent giderme / toaster safhalarında küspedeki solvent sadece taze buharla giderilir. Solvent giderme işlemi boyunca yem aşağı yukarı 100 / 150 ° C sıcaklığına erişir. D.T.’ den çıkan en son yemdeki hegzan içeriği işlenen tohum türüne bağlı olarak %0,05 – 0,08 arasında olacaktır. Toaster buharları – damıtılmış hegzan ve buhar En Son atık Su Desolventizöründengelensıcak su kullanılarak temizledikleri Süpürme siklonu ile D.T.den ayrılırlar. Temizlenmiş D.T. buharları, karışım damıtma Ana Evaporatörüne ulaştırılırlar.

1.5 Küspe Kurutma Su Soğutma

Küspenin içindeki solventin giderilmesi prosesi esnasında küspenin içindeki nem oranı yükselir.Uluslar arası standartlara göre yaklaşık %10-12 lik düşük nem oranında yem elde etmek için yemin kurutulması gerekmektedir.Toaster tavalarından sonra bir kurutucu kademesi ve bir soğutucu kademesi küspedeki nem oranınınyaklaşık %10-12 ye düşürülmesi sağlar.Kurutucu kademesinde Fan, kurutucu bölümündeki tavanın içine tavanın tabanındaki deliklere Buhar Isıtmalı Hava Isıtıcısı aracılığıyla havayı basar. Bu sıcak hava toster bölümünden gelen yemi kurutur. Kurutucudaki atık hava, Siklonda atmosfere verilmeden önce tozlardan arındırılacaktır. Soğutma Kademesinde küspe soğutulur ve nem kurutucu bölümünde olduğu gibi benzer bir şekilde azaltılır. Ambiyant hava Emici Vantilatör ile soğutma safhasına geçer. Siklonlardan ayrılan tozlar Döner Vanası ve Küspe Konveyörlerine boşaltılır.

1.6 Absorpisiyon Ünitesi – Solvent Geri Kazanım

Beslenen hammadenin gözenekleri içinde kalan belli bir miktar hava her zaman ekstraktörlere verilir. Hava solventle doyar. Bu solventi geri kazanmak ve solvent içeriğiyle ilgili atık hava kurallarına uymak için bu havanın solventi, Atık Hava Soğutucusunda taşınan buharlarının kısmi kondansasyonu ile absorpisyon ile sonradan giderilir. Ön soğutucusundaki buharların kısmi kondansasyonundan ve yaklaşık 30° C ye varan kadar ön soğutmadan sonra , atık hava Absobiyon Kolonuna geçer.Atık havada hala mevcut bulunan solvent izleri mineral yağ ( farmasötik beyaz yağı) ile ters akım akışında yıkanırlar.Yağ ile emiln solvent Vakum sıyırma Kolonunda buhar sıyrma ve Yükselen Film Evaporatöründe ön ısıtma ile dezabsörbe olur. Plakalı Isı Değiştiricisi ile yağ soğutulur ve bundan sonra tekrar absorpisyon için tekrardan absorpisyon sütunlarına geçer.

 • aksu1.jpg
 • antalya-gida.jpg
 • arbiogaz.jpg
 • aymar.jpg
 • azersun.gif
 • bolacalar.jpg
 • buzcular.jpg
 • dalan.jpg
 • dimetoka.jpg
 • doysan.jpg
 • emek.jpg
 • gitas.jpg
 • goldoil.jpg
 • gunerler.jpg
 • hidrotek.jpg
 • kadooglu.gif
 • kale.jpg
 • kasar.jpg
 • kevser.jpg
 • korfez.jpg
 • maritza.jpg
 • marsa.png
 • meray1.gif
 • meric-yag.jpg
 • meysan.jpg
 • mina.jpg
 • oden1.jpg
 • okide.jpg
 • olin.jpg
 • orsan-logo.jpg
 • ozbir.jpg
 • ozlem.jpg
 • paksoy.png
 • papas-oil.jpg
 • sayinlar.png
 • sila.jpg
 • soyy.jpg
 • sunar_misir_logo.jpg
 • tgs.jpg
 • trakya.png