Rafine Batch sistem

 • PDF

rafine-notralize-batch.jpgBATCH NÖTRALİZE ÜNİTESİ

PROSES TANIMI

Kostik rafine , ham bitkisel yağları kimyasal olarak nötralize eden bir prosestir. Bu proses yağdaki yağ asitlerinin sabunlaştırılmasını sağlamak için yağın kostik soda ile karıştırılmasını ve oluşan çökeltinin santrifüj ayrıştırma yöntemi ile uzaklaştırılmasını kapsamaktadır. Bu proses ,yenebilir yağların büyük çoğunluğuna uygun düşmektedir ve rafine çıkışında birinci sınıf yenebilir yağ üretilmesini sağlar. Birinci kalite yağ elde edebilmek için koku alma ünitesine giren hamyağın safsızlık maddelerinden arındırılmış olması gerekmektedir. Kostik nötralizasyon ve ağartma temizlenmiş yağ üretilmesini sağlayan gerekli proseslerdir.

Ayçiçek yağının rafinesi 3 kademeden oluşmaktadır.

1. Asitle şartlandırma

2. Nötralizasyon

3. Su ile yıkama

Ham Yağın Asitle Şartlandırılması

Bu işlem esnasında fosforik asit ilave edilir.belli bir sıcaklığa ulaşılır ve tanka sıcak su verilerek dinlenmeye alınır.

Nötralizasyon

Verilen  su alttan alınır, yağ ısıtılır  ve yağ asitine göre kostik verilir. Karıştırma işlemi yapılarak tuzlu su verilerek bekletilir .Tanktan soap-stock alınır.

Tanktaki su alınıp tekrar normal su verilir ve bekletilir.,tekrar su alınır, su alındıktan sonra yağ ısıtılıp kostik verilir ve karıştırma yapılır, işlem durdurulup aynı miktarda tatlı su verilir, bekletilir.Altından soap-stock alınır.

Su ile Yıkama

Nötralize yağ hala, daha fazla prosese tabi olmadan önce minimuma indirilmesi gereken az miktarda sabun kalıntısı içermektedir. Yağa bir miktar yumuşak sıcak su ilave edilir ve daha sonra sabun kalıntılarının yağdan ayrılıp  su berraklaşıncaya kadar işlem devam eder.Daha sonra yağ ; ağartma ünitesinin besleme / kurutma tankına gönderilir ki burada bakiye nem vakum altında buharlaştırılmayla azaltılır.

rafine-vinterize-batch.jpgBATCH VİNTERİZE ÜNİTESİ

PROSES TANIMI

Bazı yağlar oda sıcaklığına kadar soğutulduğunda bulanık renkte olurlar. Bu özellikte

ayçiçeği,mısır özü için bu böyle olmaktadır. Daha düşük sıcaklıklarda bile berrak kalabilmeleri için söz konusu yağların vinterize edilmesi gerekmektedir.

BİTKİSEL YAĞLARIN VİNTERİZESİ

Yüksek ergime parafinlerin (Waxes) uzaklaştırılmasını sağlar. Bazen yüksek ergime stearinlerden de az bir miktar uzaklaştırılır.

Vinterizasyon işlemi üç aşamada gerçekleşir:

-Birinci aşama:Yağ vinterize soğutulur

-İkinci aşama: Filtre yardımcı maddesi ilave edilir,ve yağ yavaş yavaş soğutulur. İyi bir soğuk teste sahip olabilmek için yağ filtrasyon öncesi birkaç saat düşük sıcaklıkta tutulmalıdır.

-Nihai olarak yağ: Yağ olgunlaştırıcıda filtreleme öncesi belirli bir süre tutularak olgunlaşması sağlanır .Daha sonra yağ süzülmek üzere filtrelere gönderilir

rafine-deodorize-batch.jpgBATCH DEODORİZE ÜNİTESİ

PROSES TANIMI

Günümüzde rafinasyon işleminin en önemli kısımlarından birini teşkil eden koku giderme deodorizasyon işlemi kullandığımız yağlara gerçek değerini veren bir kısımdır. Sıvı yağlarda,yağların tüketiciyi en yakından ilgilendiren yönü,koku ve tadıdır. Bu özellikler yağlara en son olarak koku gidericilerde kazandırılır. Bu nedenle yağ sanayinde koku gidericilerin önemi çok fazladır. Her yağın kendine özgü doğal bir kokusu vardır ve bu koku gidericileri tarafından etkinliği olan işlemlerle yok edilmeye çalışılır:

1. Vakum

2. Sıcaklık

3. Destilasyon buharı

4. Yağ tabakasının kalınlığı

5. Zaman

1.Vakum

Koku veren maddelerin daha kolay uçmasını sağlamak buharlaşma sıcaklığını düşürmek için bulundukları ortamdaki atmosfer basıncının en alt seviyeye düşürmek gerekir. Bu amaçla yapılan çalışmalar sonunda koku giderme cihazlarında 2 mm Hg mutlak basınca (2 Torr) kadar inilmiştir.

2.Sıcaklık

Sıcaklığın iki rolü vardır. Bir taraftan ortamın ısısı artası nedeniyle istenmeyen kokuları veren maddelerin buharlaşma basıncını artırmakta ve destilasyonu kolaylaştırmakta,diğer yönden ise okside olmuş yağ asidini zincirlerinin aldehitlere ve katonlara parçalanmasını sağlayarak daha kısa zincirli hidrokarbonlar olarak kolayca destile olmalarına yardım etmektedir. Bu nedenle sıcaklık oldukça önemli bir etkendir.

3.Distilasyon buharı

Koku giderme işlemi sırasında verilen açık buharın tamamen kuru ve degaze buhar olmasına dikkat etmek gerekir. Koku giderme sırasında yağın içine doğrudan verilen buhar bir taraftan karıştırma görevi yaparken diğer taraftan destilasyonun bir özelliği olarak koku veren maddelerin buharlaşma basıncını düşürerek daha kolay buharlaşmalarını sağlar. Ayrıca yüksek sıcaklıklarda okside yağ asitlerinin aldehit ve katonlara parçalanmasında yardımcı olur.

4.Yağ tabakasının kalınlığı

Sistemi vakum altında tutarak atmosferik basıncı ortadan kaldırırken,yağın kalın bir tabaka olarak bulunması halinde kendi ağarlığı nedeniyle derinlerde bulunan yağın üzerine bir basınç oluşturacaktır. Bu da alt katlarda bulunan moleküllerin buharlaşabilme basıncını arttıracağından koku giderme işlemi sırasında yağların yüksek tabakalar halinde bulunmaları istenmeyen bir özellik olmaktadır.

5.Zaman

Olay bir destilasyon olayı olduğu için önce sayılan dört faktörü optimum şartlarda hazırladığımızda zaman kendiliğinden en uygun şeklini alacaktır. Eğer bu dört faktörü iyi bir şekilde gerçekleştiremiyorsak koku giderme işleminin tamamlanmasını zamana bırakmak zorundayız. Normaldir ki zaman uzadıkça bu işin maliyeti yükselecektir.

 • aksu1.jpg
 • antalya-gida.jpg
 • arbiogaz.jpg
 • aymar.jpg
 • azersun.gif
 • bolacalar.jpg
 • buzcular.jpg
 • dalan.jpg
 • dimetoka.jpg
 • doysan.jpg
 • emek.jpg
 • gitas.jpg
 • goldoil.jpg
 • gunerler.jpg
 • hidrotek.jpg
 • kadooglu.gif
 • kale.jpg
 • kasar.jpg
 • kevser.jpg
 • korfez.jpg
 • maritza.jpg
 • marsa.png
 • meray1.gif
 • meric-yag.jpg
 • meysan.jpg
 • mina.jpg
 • oden1.jpg
 • okide.jpg
 • olin.jpg
 • orsan-logo.jpg
 • ozbir.jpg
 • ozlem.jpg
 • paksoy.png
 • papas-oil.jpg
 • sayinlar.png
 • sila.jpg
 • soyy.jpg
 • sunar_misir_logo.jpg
 • tgs.jpg
 • trakya.png